Våra kunder

Vi har ett fyrtiotal kunder inom många olika branscher. Företagen är allt från enskilda firmor, idrottsföreningar, handelsbolag och aktiebolag. Storleksmässigt jobbar vi inom kategorien mindre bolag med omsättningar upp till 15 miljoner kronor.

Nedan följer exempel på olika typer av kunder som vi utför löpande bokföringsuppdrag för:

Livsmedelsbutik

En av våra kunder är en livsmedelsbutik. Vi sköter den löpande bokföringen som innefattar redovisning av dagskassor, löner, skattedeklarationer mm. Vi hjälper även till med bokföring och rådgivning kring lager.

Idrottsförening

Vi hjälper en större idrottsförening i Helsingborg med en del av de löpande bokföringsdelarna. En fördelning av arbete mellan oss och idrottsföreningen har gjorts för att hitta en kostnadseffektiv hantering. Vi sköter bland annat löner, skattedeklarationer och månadsrapporteringar.

Webbyrå

Löpande bokföring innefattande löneadministration, skattedeklarationer och månadsrapporter utförs för en webbyrå. Bolaget har flera anställda och en växande verksamhet.

Konsultverksamhet

Vi utför bokföringsuppdrag för flera olika konsultverksamheter. I vissa fall innefattar uppdraget även hantering av aktieköp och aktieförsäljningar samt andra placeringar i finansiella instrument.

Arbetsmiljöområdet

BokföringsDiagram sköter administrationsuppgifter och löpande bokföringsarbete för ett konsultbolag inom arbetsmiljöområdet. Arbetet innefattar bland annat en skräddarsydd månadsrapportering samt ett flertal olika löpande delar i bokföringsarbetet där även lönehantering innefattas.

Eventarrangör

Vi hjälper ett aktiebolag som är eventarrangör av mässor och utställningar. Vi sköter bland annat löpande bokföring, löner och skatter.

Bilmonteringsfirma

Vi sköter löner, avstämning av månadsbokslut, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

Restaurang

Löpande bokföring, avstämningar, löner, bokslut och skattedeklarationer

Byggfirma

Löpande bokföring, skattedeklarationer och inkomstdeklaration.

Frisörsalong

Löpande bokföring och inkomstdeklaration.

Webbshopsbolag

Bolag som säljer hälsoartiklar via webbshop. Vi sköter löpande bokföring, bokslut, löner, årsredovisning och inkomstdeklaration.